Ito ang mga katangian ng isang dilaw na sanggol na gumaling at iba pang mga bagay na dapat bigyang pansin

dilaw na sanggol (paninilaw ng sanggol) ay isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagdilaw ng balat at puti ng mga mata ng sanggol. Ang kundisyong ito sa pangkalahatan ay hindi mapanganib kung ang sanggol ay ipinanganak na malusog at nasa termino. Sa karamihan ng mga kaso, ang jaundice sa mga sanggol ay mawawala sa loob ng 2-3 linggo. Bilang karagdagan, maaari mo ring makilala ang mga katangian ng isang dilaw na sanggol na nakabawi

Ang mga katangian ng dilaw na sanggol ay gumaling

Isa sa pinakamahalagang senyales ng jaundice na sanggol ay ang pagkawala ng dilaw na kulay mula sa balat at puti ng mga mata ng sanggol. Upang masuri kung ang dilaw na kulay ay naroroon pa rin, maaari mong dahan-dahang pindutin ang noo o ilong ng sanggol sa isang maliwanag na lugar. Kung ang balat ng sanggol ay mukhang mas magaan kaysa sa kanyang natural na kulay ng balat, nangangahulugan ito na naka-recover na siya sa kanyang jaundice. Samantala, kung ang balat ng sanggol ay mukhang dilaw pa rin, ibig sabihin paninilaw ng balat hindi pa nakakabawi ang naranasan niya. Bilang karagdagan, maaari mo ring suriin ang mga puti ng mga mata ng sanggol upang matiyak na ang dilaw na kulay ay sanhi paninilaw ng balat nawala man o hindi. Kung pagkatapos ng 3 linggo ang dilaw na kulay ay hindi nawala sa balat at puti ng mga mata ng iyong anak, may posibilidad paninilaw ng balat Ang nararanasan ng iyong sanggol ay sintomas ng isang partikular na sakit o kondisyon, gaya ng:
 • Impeksyon (viral o bacterial, hal. impeksyon sa ihi)
 • Sickle cell anemia
 • sakit sa atay
 • Pagdurugo sa ilalim ng anit (cephalohematoma)
 • Sepsis
 • Hindi pagkakatugma ng uri ng dugo sa pagitan ng ina at sanggol
 • Mataas na bilang ng pulang selula ng dugo
 • Kakulangan ng enzyme
 • Hypothyroidism
 • Hepatitis
 • hypoxia.

Kailan dadalhin ang sanggol sa doktor?

Mag-iskedyul ng konsultasyon sa doktor kung ang iyong sanggol ay hindi gumaling mula sa jaundice pagkatapos ng higit sa 3 linggo. Kailangan mo ring makipag-ugnayan kaagad sa doktor kung ang iyong anak ay may mga sumusunod na katangian o sintomas na maaaring magpahiwatig ng matinding paninilaw ng balat o komplikasyon dahil sa labis na bilirubin.
 • Ang dilaw na kulay ay nagiging mas nagkakalat o mas malinaw na nakikita sa katawan ng sanggol
 • Ang sanggol ay may lagnat (38 degrees Celsius)
 • Ayaw kumain ni baby
 • Ang sanggol ay mukhang matamlay, may sakit, o mahirap gisingin
 • Umiiyak ng malakas si Baby
 • Ang iyong sanggol ay nagpapakita ng iba pang mga sintomas na nag-aalala sa iyo.
Kung ang iyong sanggol ay may anumang mga kadahilanan ng panganib paninilaw ng balatHalimbawa, ang pagiging maagang ipinanganak, hindi nakakakuha ng sapat na gatas ng ina o formula milk, o pagkakaroon ng ibang pangkat ng dugo mula sa ina, dapat mong regular na suriin ang iyong anak sa doktor sa mga unang araw ng kanyang kapanganakan. Dalhin ang iyong sanggol sa doktor sa ikatlo at ikapitong araw pagkatapos manganak upang kumpirmahin ang pagkakaroon o kawalan ng jaundice. Ang dalawang araw na ito ay pinili dahil ang antas ng bilirubin ay nasa tuktok nito. Kung ang iyong sanggol ay pinapayagang umuwi nang wala pang 72 oras pagkatapos ng panganganak, mag-iskedyul ng konsultasyon sa iyong doktor upang masuri paninilaw ng balat sa sumunod na dalawang araw.

Paggamot para sa mga dilaw na sanggol

Ang mga sanggol na hindi nagpapakita ng mga katangian ng baby jaundice ay gumaling pagkatapos ng 2-3 linggo ay nangangailangan ng pagpapaospital (ospitalization) upang mapababa ang mga antas ng bilirubin sa kanilang daluyan ng dugo. Narito ang ilang mga opsyon sa paggamot para sa pagharap sa baby jaundice.

1. Phototherapy (light therapy)

Ang phototherapy ay isang paggamot gamit ang mga light ray. Ang sanggol ay ilalagay sa ilalim ng isang espesyal na asul na ilaw na gumagana upang manipulahin ang istraktura ng molekula ng bilirubin upang ito ay maalis sa katawan

2. Pagsasalin ng dugo

Ang dugo ng sanggol ay aalisin nang paulit-ulit, pagkatapos ay papalitan ng dugo mula sa isang donor. Ang pamamaraang ito ay isasaalang-alang lamang kung ang phototherapy ay hindi matagumpay.

3. Pangangasiwa ng intravenous immunoglobulin (IVIG)

Sa mga kaso ng ibang pangkat ng dugo mula sa ina, ang sanggol ay maaaring bigyan ng immunoglobulin (IVIG) transfusion upang mapababa ang antas ng mga antibodies mula sa ina na umaatake sa mga pulang selula ng dugo ng sanggol. Siguraduhing dalhin ang iyong sanggol sa doktor kung pagkatapos ng 3 linggo ang mga sintomas ng paninilaw ng balat ay gumaling at hindi na nagpapakita o ang iba pang mga sintomas ay nag-aalala sa iyo. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga katangian ng isang jaundice na sanggol, maaari mo diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play.