Ito ang tungkulin ng mga bata sa pamilya na kailangang gampanan

Bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin, ama man, ina, o anak. Lalo na para sa mga bata, ang papel ng mga bata sa pamilya ay maaaring magkaiba sa bawat pamilya. Sa pangkalahatan, ang mga magulang ay inaasahang mamuno sa pamilya, kahit na ang mga bata ay bata pa. Samantala, ang tungkulin ng mga bata sa pamilya sa pangkalahatan ay ang pagsunod sa pamumuno ng kanilang mga magulang.

Ang papel ng mga bata sa pamilya

Ang tungkulin ng mga bata sa pamilya ay maaaring pareho o iba para sa bawat bata. Bilang karagdagan, sa edad o dynamics ng pamilya, posibleng magbago ang mga tungkuling ito. Narito ang ilang bagay na may kaugnayan sa papel ng mga bata sa pamilya na kailangan mong bigyang pansin.

1. Sundin ang pamumuno ng magulang

Ang likas na tungkulin ng bata sa pamilya ay ang pagsunod sa pamumuno ng mga magulang, ama man o ina. Ang lahat ng mahahalagang desisyon para sa mga bata ay tutukuyin ng mga magulang. Ang istilo ng pamumuno sa pamilya ay maaari ding makaapekto sa papel ng mga bata sa pamilya. Ang ilang mga magulang ay maaaring patuloy na gumawa ng mga desisyon para sa kanilang mga anak hanggang sa pagtanda o kahit na pagkatapos ng pagtanda. Ang iba ay maaaring unti-unting bigyan ang mga bata ng higit na kalayaan at mga tungkulin sa pamilya mula sa murang edad.

2. Mga pagbabago sa tungkulin ng mga bata sa paglipas ng panahon

Ang papel ng mga bata sa pamilya ay maaaring tumaas sa edad. Ang mga bata ay makakapagpahayag ng mga opinyon, makakagawa ng mga mungkahi, o makakapagpahayag ng kanilang nais. Kapag ang mga bata ay nagagawa nang makipagtalo, magpahayag ng hindi pagkakasundo, o makipagtalo upang ipagtanggol ang kanilang mga hangarin, maaaring madalas na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga henerasyon (mga magulang at mga anak). Ang kundisyong ito ay dapat hawakan nang matalino. Hayaan ang bata na ipahayag ang kanyang opinyon, dapat mo ring ituring siya bilang isang mabuting magulang. Gayunpaman, ang pangwakas na desisyon ay dapat nakasalalay sa mga magulang. Siyempre na may makatwirang pagsasaalang-alang.

3. Ang mga pagbabago sa papel ng mga bata ay naiimpluwensyahan ng mga kondisyon ng pamilya

Ang mga pagbabago sa mga kondisyon ay maaari ding makaapekto sa papel ng mga bata sa pamilya. Kapag ang isang bata ay may nakababatang kapatid, kung gayon sa ilang mga oras, ang bata ay gagampanan din ng isang magulang para sa kanyang nakababatang kapatid. Halimbawa, ang pag-aalaga at pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Kung tutuusin, hindi kakaunti ang mga bata ang napipilitang maging backbone ng pamilya kapag hindi magawa ng kanilang mga magulang ng maayos ang kanilang mga tungkulin.

4. Mga uri ng tungkulin ng mga bata sa pamilya

Maaaring iba-iba ang tungkulin ng bawat bata ayon sa awtoridad na ibinigay ng mga magulang. Ang panganay na anak ay karaniwang tungkulin ng isang kapalit na magulang para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ang mga bata ay maaari ding kumilos bilang katulong sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagtulong sa pagluluto sa kusina o pag-aalaga sa bahay. Ang papel na ginagampanan ng mga bata sa pamilya ay maaari ding natural na mabuo batay sa katangian ng bata. Halimbawa, ang isang bata na gumaganap bilang isang entertainer dahil sa kanyang pagiging nakakatawa, bilang isang tagapamagitan na madalas na nakikipagkasundo sa kanyang mga kapatid na nag-aaway at mas matalino, o ang Little One na palaging spoiled sa lahat. [[Kaugnay na artikulo]]

Karapatan ng mga bata sa pamilya

Bukod sa tungkulin, may karapatan din ang mga bata na dapat gampanan sa pamilya. Ang mga bata na may iba't ibang edad at kasarian, siyempre, ay magkakaroon ng iba't ibang mga pangangailangan at pagnanais. Gayunpaman, lahat ng mga bata sa pamilya ay may karapatang makakuha ng parehong paggamot. Ang dapat isaalang-alang dito ay ang pagtupad sa mga karapatan ng mga bata ng mga magulang kaugnay ng mga obligasyon na dapat gampanan sa pamilya.
  • Ang mga bata ay may karapatan sa edukasyon at obligadong pumasok sa paaralan at isagawa ang kanilang edukasyon nang maayos.
  • Ang mga bata ay may karapatan sa proteksyon at kalusugan pati na rin ang obligasyon na pangalagaan ang kanilang sarili at ang kanilang kalusugan.
  • Ang mga bata ay may karapatang magsalita at magpahayag ng mga opinyon, ngunit dapat ding igalang ang mga opinyon at magsalita sa mabuting paraan nang hindi nasisira ang dignidad ng ibang miyembro ng pamilya.
  • Ang mga bata ay may karapatang maghanapbuhay para sa kanilang mga pangangailangan at obligadong gamitin ang pera ayon sa layunin nito.
  • Karapatan ng mga bata na makamit ang hustisya at obligado silang maging patas sa kanilang mga kapatid.
Ang mga karapatan at obligasyon ng mga bata sa pamilya ay maaaring magkaiba sa isa't isa. Higit sa lahat, dapat protektahan ang mga bata mula sa mental at pisikal na pang-aabuso, kawalan ng katarungan, kapabayaan, pandiwang at sekswal na pang-aabuso, at iba pang pagbabanta. Sa kabilang banda, dapat tiyakin ng mga magulang na ang mga bata ay mayroon ng kung ano ang kailangan nila upang mabuhay, pati na rin lumikha ng angkop na mga kondisyon para sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at interes ng mga bata. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kalusugan ng iyong anak, maaari kang direktang magtanong sa doktor sa SehatQ family health application nang libre. I-download ang SehatQ app ngayon sa App Store o Google Play.