Kilalanin ang 6 na Dahilan ng Juvenile Delinquency at Paano Ito Maiiwasan

Ang juvenile delinquency ay hindi lamang pag-uugali ng mga teenager na mahilig maging mangmang, ngunit isang seryosong problema na nangyayari sa lipunan. Hindi madaling malampasan ang suliraning panlipunang ito, ngunit ang unang hakbang na dapat gawin ay alamin ang mga salik na nagiging sanhi ng juvenile delinquency mismo. Ang juvenile delinquency ay ang pagkakasangkot ng mga teenager sa mga bagay na lumalabag sa batas, tulad ng pagnanakaw, awayan, pag-abuso sa droga, pagpatay, panggagahasa, at iba pa. Ang mga teenager na tinutukoy dito ay lahat ng mga bata na wala pang 18 taong gulang. Ang mga kabataan ay dapat ang kinabukasan ng isang bansa, ngunit maraming mga kadahilanan ang maaaring maging sanhi ng kanilang paggawa ng iba't ibang mga gawaing delingkuwensya ng kabataan. Para diyan, maaari mong gawin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-iwas upang mabawasan ang posibilidad ng juvenile delinquency.

Ano ang mga sanhi ng juvenile delinquency?

Sumasang-ayon ang mga sosyologo, psychiatrist, at criminologist na ang mga sanhi ng juvenile delinquency ay hindi iisa. Kadalasan, ito ay nangyayari kapag ang bata ay nalantad sa masasamang impluwensya mula sa iba't ibang mga kadahilanan at sa mahabang panahon nang walang anumang mabuting interbensyon sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Gayunpaman, pinagsama ng mga mananaliksik ang mga salik ng delingkuwensya ng kabataan sa apat na kategorya, katulad:

1. Pamilya

Ang pamilya ang pangunahing institusyon na nagtuturo ng mga pagpapahalaga at pamantayan na dadalhin sa lipunan o mas malaking grupo. Ang mga pamilya ay maaaring maging sanhi ng juvenile delinquency kapag gumagawa ng maling pagiging magulang (halimbawa, madalas na nakikilala o nagkukumpara sa mga bata), kawalan ng atensyon o kontrol ng magulang, o kawalan ng pagmamahal ng magulang sa mga bata. Ang mga bata ay mas malamang na makaranas ng juvenile delinquency kapag ang kanilang mga magulang ay nagpapakita ng kilos ng hindi pagsang-ayon sa kanilang presensya. Tsaka yung bata na sirang tahanan ay mas bulnerable din sa sitwasyong ito.

2. Kapaligiran

Ang sanhi ng juvenile delinquency na hindi gaanong mahalaga ay ang mga kadahilanan sa kapaligiran, lalo na tungkol sa samahan ng mga bata. Ang ilang salik sa kapaligiran na nag-aambag sa juvenile delinquency ay ang pakikisama sa mga kriminal na grupo (hal. motorcycle gangs), alcoholics at drug addict, paggawa ng mga bagay na may kaugnayan sa kriminal na mundo (hal. pagnanakaw), mahilig gumawa ng mga antisocial at marahas na bagay.

3. Paaralan

Ang paaralan ay isang lugar kung saan natututo ang mga bata na paunlarin ang kanilang sarili at sumunod sa mga naaangkop na regulasyon. Ang sanhi ng juvenile delinquency sa kasong ito ay ang pagkabigo ng mga paaralan sa pagbuo ng karakter ng mga bata dahil sa hindi pagkakatugma ng kurikulum at pagkakaroon ng mga ekstrakurikular na naaangkop sa mga institusyong pang-edukasyon na ito.

4. Panloob na mga salik

Ayon sa pananaliksik, ang mga pagbabago sa biyolohikal at sosyolohikal sa mga kabataan ay nagbibigay-daan sa dalawang anyo, lalo na ang pagbuo ng isang pakiramdam ng pagkakapare-pareho sa buhay at ang pagkamit ng pagkakakilanlan ng papel. Ang juvenile delinquency ay karaniwang nangyayari dahil hindi naabot ng mga teenager ang ikalawang integration period. Ang mahinang pagpipigil sa sarili ay nagiging dahilan din ng mga kabataan na hindi matuto at makilala ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Gayundin para sa mga kabataan na alam na ang pagkakaiba ng dalawang pag-uugali, ngunit hindi makabuo ng pagpipigil sa sarili upang kumilos ayon sa kanilang kaalaman.

5. Madalas lumalaktaw sa pag-aaral

Ang sanhi ng juvenile delinquency na hindi dapat ipagwalang-bahala ay ang madalas na paglaktaw sa pag-aaral. Ang dahilan, ang paaralan ay isang lugar para matuto ang mga bata tungkol sa mabuting asal. Kung ang isang bata ay madalas na lumalaktaw sa paaralan, paano siya matututong kumilos nang maayos? Higit pa rito, hindi nararamdaman ng mga batang madalas na lumilipas sa pag-aaral ang nakagawiang gawain tulad ng paggising ng maaga, paglilinis ng silid, pagligo, paggawa ng takdang-aralin. Ito rin ay itinuturing na isang salik sa juvenile delinquency.

6. Iba pang mga kadahilanan

Ang mga sanhi ng juvenile delinquency ay maaaring magmula saanman sa labas ng tatlong pangunahing salik sa itaas. Ano ang ibig sabihin ng iba pang mga kadahilanan dito, halimbawa, hindi kasiyahan sa pagpapatupad ng batas, ang impluwensya ng mass media, at hanggang sa politikal na mga kadahilanan. Ang juvenile delinquency ay maaari ding ma-trigger ng maraming bagay, tulad ng economic, social, cultural factors, at ang impluwensya ng kanilang social group. Para sa isang bansang tulad ng Indonesia, ang kakulangan sa pag-unawa sa relihiyon ay binanggit din bilang isa sa mga sanhi ng juvenile delinquency. Sa pamamagitan ng pag-alam sa relihiyon, ang mga bata ay inaasahang magkaroon ng mas malakas na moral na mahigpit na pagkakahawak upang sila ay makapag-iisa na makilala ang mabuti at masama. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano maiiwasan ang juvenile delinquency?

Ang juvenile delinquency ay hindi lamang nakapipinsala sa mga bata, ngunit nakakagambala rin sa lipunan. Para sa kadahilanang ito, ang mga hakbang upang maiwasan ang paglitaw ng juvenile delinquency ay dapat isagawa ng lahat ng partido. Sa antas ng pamilya, ang mga aksyong pang-iwas na maaaring gawin ay:

1. Bumuo ng magandang relasyon sa mga bata

Ang suportang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay isa sa mga mahalagang salik upang maprotektahan ang mga bata mula sa juvenile delinquency.

2. Gumawa ng malinaw na mga tuntunin at inaasahan

Subukang ipaliwanag sa mga bata ang mga patakaran at kung ano ang iyong inaasahan mula sa kanila sa isang palakaibigan at malinaw na paraan. Kung ang iyong anak ay kumikilos nang hindi naaangkop, magbigay ng matatag na tugon sa paraang hindi lumampas.

3. Dagdagan ang kaalaman at pag-unawa sa pag-unlad ng kabataan

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang bagay tungkol sa pag-unlad ng kabataan, lalo na ang mga nauugnay sa sikolohikal na aspeto, walang alinlangang makakatulong ito sa iyo sa pagbibigay-kahulugan sa pag-uugali ng kabataan at kung paano tumugon dito.

4. Maging isang matulungin na magulang at laging nandiyan para sa iyong tinedyer

Makakatulong ito sa iyong anak na maging mas bukas at malapit sa iyo. Gagawin ka rin nilang unang taong magpahayag ng kanilang nararamdaman at magsasabi ng iba't ibang bagay na kanilang pinagdaanan. Bilang karagdagan, dapat iwasan ng mga magulang ang mga sanhi ng pagkadelingkuwensya ng kabataan tulad ng nabanggit sa itaas. Halimbawa, huwag na huwag mong ikumpara ang kakayahan ng bata at ibuhos mo ang pagmamahal sa bata upang maging mainit ang pakiramdam niya kapag nasa bahay siya.

5. Maging mabuting huwaran

Ang susunod na paraan upang madaig ang pagkadelingkuwensya ay ang maging isang mabuting huwaran. Kung nais ng mga magulang na kumilos nang maayos ang kanilang mga tinedyer, pagkatapos ay kumilos nang maayos sa tahanan. Halimbawa, ayaw nina Nanay at Tatay na maging bastos ang kanilang mga kabataan. Kaya kailangan din ng mga magulang na magsalita ng mahina sa loob ng bahay para masundan ito ng mga anak.

6. Ituro ang responsibilidad

Ang pagtuturo sa mga teenager na maging responsable ay isang napakalakas na paraan para harapin ang juvenile delinquency. Kailangang malaman ng mga teenager na lahat ng kanilang ginagawa ay may mga kahihinatnan na dapat harapin.

7. Bigyan siya ng mga papuri

Kapag ang isang tinedyer ay kumilos nang maayos at nais na aminin ang kanyang pagkakamali, ang mga magulang ay hindi mag-atubiling bigyan siya ng papuri. Bukod pa rito, kung ang bagets ay nagtagumpay sa pangahas na magbukas sa kanyang mga magulang, bigyan din siya ng papuri. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri na ito, inaasahang malampasan ang juvenile delinquency upang hindi na maulit ng iyong mga anak ang kanilang mga pagkakamali.

8. Manatiling kalmado

Kapag nakikitungo ka sa juvenile delinquency, kalmado at pasensya ang tiyak na kailangan. Lalo na kung ang iyong anak ay tumangging sumunod at patuloy na nagpapakita ng masamang pag-uugali. Huminga ng malalim, manatiling kalmado, at subukang iparating ang mensahe sa iyong anak. Sa mga paaralan, ang pagpigil sa juvenile delinquency ay maaaring gawin sa pamamagitan ng:
  • Ituro ang mga pangunahing pagpapahalaga at paunlarin ang mga ugali ng mga bata na igalang ang mga pagkakaiba
  • Paunlarin ang potensyal at talento ng mga bata ayon sa kanilang kakayahan
  • Aktibong isali ang mga bata sa pag-aaral
  • Lumilikha ng positibong kapaligiran sa pag-aaral at hindi nang-aapi sa pisikal, pasalita, o mental
  • Iwasan ang paglalapat ng disiplina sa pamamagitan ng puwersa.
Sa komunidad, ang pag-iwas sa delinquency ng kabataan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtiyak ng isang pakiramdam ng seguridad para sa mga bata habang nakikisalamuha sa kapaligirang iyon. Bilang karagdagan sa pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga positibong sentro ng aktibidad, dapat ding igalang ng bawat indibidwal sa komunidad ang mga karapatan ng iba at igalang ang mga umiiral na pagkakaiba.